Årsmøtet avholdes søndag 27. mai 2018 kl 13.

Adressen er som sist, Rygge Ungdomsskole. Innkallelse og sakspapirer blir utsendt pr epost til medlemmene i hht vedtektene.

OBS. Ny dato! Det blir dugnad på veien lørdag 26. mai kl 10, oppmøte for de med ulike nummer i sin hytteadresse. Det er mange hull i veien som skal tettes etter mye tungtransport, asfalt blir tilkjørt.

Allsidig Elektro AS

Vår lokale elektriker - har adgang til bommen - lokalkjent

Ring Lars Berntzen på
90 26 80 70
lars@allsidigelektro.no

Go to top