Årsmøtet avholdes søndag 27. mai 2018 kl 13.

Adressen er som sist, Rygge Ungdomsskole. Innkallelse og sakspapirer blir utsendt pr epost til medlemmene i hht vedtektene.

Det blir dugnad på veien lørdag 12. mai kl 10, oppmøte for de med ulike nummer i sin hytteadresse. Mer info kommer.

Allsidig Elektro AS

Vår lokale elektriker - har adgang til bommen - lokalkjent

Ring Lars Berntzen på
90 26 80 70
lars@allsidigelektro.no

Go to top