Styret har mottatt henvendelser om at noen i blant glemmer at søppel skal oppi søppelkassene, og i stedet setter søppelposer og annet avfall utenfor kassene. Dette tiltrekker seg både fugler og skadedyr, med påfølgende forsøpling i området. Vi oppfordrer alle til å bruke søppelkassene, og minner samtidig om at glass og metall kan leveres i egne containere ved Oven Handel, annet spesialavfall skal leveres på Solgård Skog i Moss, evt. til Miljøbilen som besøker området 2 ganger i løpet av sommeren.