Styreleder Pål Tasken har sendt ut en epost om VA-situasjonen på Tasken. Du kan lese det her.

Her er link til de 2 selskapene som er nevnt:

Kurefjorden VA kurefjordenva.no

Råde VA rade-va.no