Som dere kanskje har lagt merke til har vi nå fått kildesortering på Søndre Tasken. Dette er et prøveprosjekt fra Movar, men vil med all sannsynlighet bli videreført. 
 
Mer om prosjektet og hva som skal/ ikke skal kastes i beholderne her: https://www.movar.no/15-renovasjon/645-prøveprosjekt-i-råde.html
Det er fint om dere kikker på dette, og overholder reglene fra Movar.
 
Movar har bedt oss minne alle på at det ikke er tillat å kaste spesialavfall i restavfallet (maling, løsemidler, batterier mm). Det er også fint om alle kan legge søppel i kassene og ikke sette det på bakken, da det tiltrekker dyr og fugler som drar dette utover. Større gjenstander som ikke går i kassene må den enkelte kjøre til Solgården avfallsplass selv - ikke sett slikt igjen ved kassene.
 
Vår felles sommer - renovasjon fungerer nå slik at det tømmes restavfall 2 ganger hver uke i skoleferien, ellers 1 gang pr uke. Plast, papir og glass/ metall beholderne tømmes kun 1 gang pr måned, men derom det blir fullt er det bare ringe 69208550 og Movar vil komme og hente. Det skal også utplasseres en ekstra kasse for glass og metall, og blir det fortsatt for lite vil i lage plass til flere kasser.
 
 
Riktig god sommer til alle!
 
Hilsen Pål Tasken
Søndre Tasken Vel