image001.jpg

I den ekstraordinære situasjonen ifm pågående Koronapandemi har Søndre Tasken Vel inngått en avtale med Securitas om vakthold på hyttefeltet vårt. Inntil videre vil Securitas patruljere spesielt om natten i hyttefeltet. Dette som et tiltak da det er kjent at hytteeiere som ikke bor i samme kommune ikke har lov å overnatte på sine hytter.

Mvh Styret