Vanligvis innkaller styret til årsmøte i mai, og i år var det planlagt til søndag 10.mai. På grunn av koronasituasjonen har styret vedtatt at årsmøtet ikke kan avholdes i mai, og derfor blir utsatt til inntil videre. Intensjonen er å gjennomføre årsmøtet i slutten av juni, og vi vil komme tilbake til dette nærmere. Vi følger alle hensyn som myndighetene bestemmer.

 

Innkalling til Årsmøte ligger under "Årsmøter".