På grunn av situasjonen rundt korona, velger vi i år å gjennomføre en alternativ form for dugnad. Vi opprettholder lørdag 9.mai for ulike nummer, som opprinnelig planlagt, men vi baserer oss på frivillighetsprinsippet.

Dette betyr at den som ønsker å delta kan henvende seg til Øystein (veisjef) på tlf. 977 09 441, evt. email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., innen 24.april.

 

Det er to hovedoppgaver som skal utføres;  1)tetting av hull i veien og 2)drenering av grøfter:

-Vedr tetting av hull i veien, her har vi allerede et komplett team bestående av 4 personer på plass

-Vedr drenering av grøfter, her ser vi for oss 3 team à 2-3 personer som jobber på forskjellige steder

 

Vi ser for oss å starte kl 10, og Øystein vil melde tilbake vedr organisering av arbeidet når vi ser hvor mange som har meldt sin interesse. Det kan også være at vi velger å starte på forskjellige tidspunkt samme dag.

 

 

Er det spørsmål, er dere selvsagt velkommne til å ta kontakt med oss i styret.

 

Fortsatt god vårsesong, og hold dere friske!