Nyheter

Gratis levering av utrangerte fritidsbåter

Gratis levering av fritidsbåter for private husholdninger

I perioden juni – september er det gratis å levere fritidsbåter ved Solgård Avfallsplass for private husholdninger.

Båtene må være fri for tekstiler, EE-avfall (f.eks. ledninger, lamper, kjøleskap, instrumenter osv.) og farlig avfall som olje, drivstoff, gassbeholdere osv. Plast- og glassfiberbåter må også være fri for trevirke.

Du kan lese mer om ordningen her.

Stillehavsøsters er en fremmed art som kan påvirke norsk natur svært negativt. Arten vokser eksplosivt raskt og kan true andre arter som flatøsters og blåskjell. De knivskarpe skjellene kan også ødelegge badestrender og i verste fall gjøre deler av strandsonen uframkommelig. Nå har de kommet til Kurefjorden. Og de er absolutt spiselige!

Allsidig Elektro AS

Vår lokale elektriker - har adgang til bommen - lokalkjent

Ring Lars Berntzen på
90 26 80 70
lars@allsidigelektro.no

Go to top