Nå skal Råde sentrum totalforvandles med gågate og 500 boliger.

Her er hovedpunktene i det som kan bli fremtiden i bygda:

  • Et kompakt klima- og miljøvennlig sentrum med cirka 500 nye boenheter
  • Bebyggelse i kvartalsstruktur med urbant preg
  • Gående og syklende prioriteres fremfor biler
  • En bilfri handels- og boliggate vil dominere i sentrumsbildet
  • Bensinstasjonen skal vike for boligbebyggelse og grøntareale
  • Nytt kulturhus (Langhuset) på 4.000 kvadratmeter
  • Massivtre anbefales som materiale på ny bebyggelse
  • Takterrasser/takhager skal bli attraktive oppholdsarealer
  • Parkeringshus og parkeringskjeller skal ta bort bilene fra gateplan

Les mer her