Råde Kommune har igjen øket eiendomskatten. Denne gang har de både øket taksten på eiendommene og skattesatsen, som er øket fra 2 til 2,8 promille. I fjor ble bunnfradraget som kjent fjernet, og totalt er nå eiendomskatten i Råde mer enn tredoblet de siste årene. Som vi tidligere har skrevet, er det fortsatt kraftige økninger i vente de nærmeste årene, men nå har kommunen brukt "luretriksene", så nå må det gjøres via økning i takstene. Hva vi som innbyggere får igjen for denne skatten er fortsatt uvisst.  
Fritidseiendommene får svi, og ligger nå høyt over mange boligeiendommer i samme områdene. Tabellen med din nye takst og eiendomskatt finner du HER, fjorårets liste er HER.

Klage
Klage på fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. En klage på vedtaket må begrunnes skriftlig innen 6 (seks) uker fra 1. februar 2018. Klagene behandles av overskattetakstnemnda som også er oppnevnt av kommunestyret. 
De som klaget i første runde fikk dog besøk av en minibuss med piperøkende, pensjonerte politikere som økte de fleste takstene med rundt 50%!