Du når oss på styret(@)tasken.no

********* 

Korrekt postadresse til hyttefeltet er:

Din adresse - 1580 Rygge

Skal du omadressere avisen, er korrekt adresse:

Ditt navn - Kasse 2 - 1580 Rygge.

**********

Styre og stell

Styret i Søndre Tasken Vel etter årsmøtet 2018:

Leder: Pål Tasken - styret(@)tasken.no

Nestleder: Petter Huseby

Sekretær: Ola Bostadløkken - sekretaer(@)tasken.no

Styremedlem vei: Øystein B. Andreassen - vei(@)tasken.no

Kasserer: Øyvind Nordli - kasserer(@)tasken.no

Styremedlem (vara): Ole Henrik Leiro

 

Søndre Brygge (1): Stig Hermansen

Nordre Brygge (2): Tore Nordby

Brygge 3: Kjetil Tasken

 

Andre: Helgerød Vel

Allsidig Elektro AS

Vår lokale elektriker - har adgang til bommen - lokalkjent

Ring Lars Berntzen på
90 26 80 70
lars@allsidigelektro.no

Go to top