Korrekt postadresse til hyttefeltet er:

Din adresse - 1580 Rygge

Skal du omadressere avisen, er korrekt adresse:

Ditt navn - Kasse 2 - 1580 Rygge.

**********

Styre og stell

Styret i Søndre Tasken Vel etter årsmøtet 2017:

Leder: Øivind Kure

Nestleder: Petter Huseby

Sekretær: Lill Anita Skålbones Grimstad

Styremedlem vei: Øystein B. Andreassen

Kasserer: Øyvind Nordli

Styremedlem (vara): Marianne Aasebøe Christiansen

 

Søndre Brygge: Stig Hermansen

Nordre Brygge: Tore Nordby

 

Andre: Helgerød Vel

Allsidig Elektro AS

Vår lokale elektriker - har adgang til bommen - lokalkjent

Ring Lars Berntzen på
90 26 80 70
lars@allsidigelektro.no

Go to top