VED EVENTUELLE PROBLEMER MED BOMMEN, TA KONTAKT MED:

ØYSTEIN ANDREASSEN: 977 09 441

PÅL TASKEN: 906 31 557

 

Du når oss på post(@)tasken.no 

 

Styret i Søndre Tasken Vel etter årsmøtet 2019:

Leder: Pål Tasken - styret(@)tasken.no

Nestleder: Ola Bostadløkken 

Sekretær: Grethe Hammersborg - sekretaer(@)tasken.no

Styremedlem vei: Øystein B. Andreassen - vei(@)tasken.no

Kasserer: Petter Huseby - kasserer(@)tasken.no

Styremedlem (vara): Torill Furulund

 

Søndre Brygge (1): Stig Hermansen

Nordre Brygge (2): Tore Nordby

Tasken Familiebrygge: Kjetil Tasken

 

********* 

Korrekt postadresse til hyttefeltet er:

Din adresse - 1580 Rygge

Skal du omadressere avisen, er korrekt adresse:

Ditt navn - Kasse 2 - 1580 Rygge.

**********

Andre: Helgerød Vel