Denne hjemmesiden er laget for våre medlemmer. Her legger vi ut informasjon fra styret i vel'et. For mer uformell informasjon har vi en Facebook gruppe. Bli gjerne medlem der: Søndre Tasken FB

Søndre Tasken Vel ble stiftet sommeren 1963 av hytteeierne. De første tomtene ble lagt ut som festetomter sommeren 1959, og allerede året etter startet de første "nybyggerne" på sine hytter. I 2019 teller vel'et 53 medlemmer.  Les mer om Søndre Tasken under HISTORIE.  Den særdeles strategiske plasseringen i hjertet av Kurefjorden Naturreservat gjør hyttefeltet til en perle.

 

 

Vann og avløp (VA).

Nesten alle hytteeiere på Søndre Tasken er nå medlem av Kurefjorden Vann- og avløpsselskap SA. Sammen med Nordre Tasken og Helgerød hyttefelter er vi samlet 110 medlemmer som har undertegnet forpliktende kontrakt og står samlet i Kurefjorden VA. Vi anbefaler at alle følger informasjonen som jevnlig oppdateres på hjemmesiden Kurefjorden VA.

 

 

Vi anbefaler: Tidligere Webkamera, værsider, radar og info om området er flyttet til kurefjord.no