Med gjeldende smittevern bestemmelser ville det vært mulig å gjennomføre STV Årsmøte i juni. Vi måtte da ha leid et større lokale, og sørget for nok avstand samt påmelding og begrenset deltakelse. Allikevel er det mange som er i “risikogruppen”, og som ville unnlatt å komme. 

 

Styret har derfor bestemt å avlyse årets tradisjonelle Årsmøte, men heller gjennomføre nødvendig funksjon av Årsmøte over mail. Vi er klar over at dette ikke er i tråd med våre vedtekter, men mener situasjonen tilsier en slik forenklet form pga pandemien. Som det fremgår av innkallingen, er det ingen store saker til behandling. De av oss i styret som er på valg, tar gjenvalg.

 

Vi ønsker derfor at den enkelte leser gjennom “Innkalling til Årsmøte” (se under Årsmøter), og stemmer ved å gi oss tilbakemelding på om du vil svare JA/ NEI på følgende fire spørsmål:

 

1. Jeg godkjenner referatet fra Årsmøte 2019. (ja/nei)

2. Jeg godkjenner styrets beretning og årsregnskap for 2019, samt veistrategi 2020-24 og budsjett for 2020. (ja/nei)

3. Jeg godkjenner styrets forslag om medlemskontigent fra 2021 på kr 1250,- (ja/nei)

4. Jeg godkjenner valkomgiteens innstilling til valg. (ja/nei)

 

Frist for svar er 1. juni 2020.

 

Videre er alle selvfølgelig velkommen til å stille spørsmål. Dine eventuelle spørsmål vil bli gjengitt i protokollen med ditt navn og med styrets svar.

Send eventuelle spørsmål til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.