Protokoll fra vårt mail-baserte årsmøte er nå å finne under "Årsmøter". 

40 stemmeberettigede av 53 har enstemmig vedtatt:

 

- Referatet fra Årsmøte 2019. 

- Styrets beretning og årsregnskap for 2019, samt veistrategi 2020-24 og budsjett for 2020. 

- Styrets forslag om medlemskontigent fra 2021 på kr 1250,-

- Valkomgiteens innstilling til valg. 

 

I protokollen finnes også spørsmål og svar som innsendt til styret i forbindelse med årsmøteutesendelsene.
 
 
Styret ønsker alle en god og solfyllt sommer, og håper på et «vanlig» årsmøte i 2021.Mvh
Grethe Hammersborg
Sekretær 
Søndre Tasken Vel