Det har begynt å gro igjen en del steder, bl.a. på møteplasser, ved søppelkassene, ved bommen og på stiene ned mot bryggene.

Vi tar derfor sikte på en frivillig veidugnad førstkommende lørdag 4.juli kl. 11. Vi møter opp ved søppelkassene/postkassene, og fordeler oss ut derfra.

 

Vi kommer ikke til å klippe busker/trær på vei inn mot hytteeiers eiendom, da dette anses som den enkelte hytteeiers ansvar.

 

Hver enkelt hytteeier henstilles derfor om å klippe dette selv. Utgangspunktet er at man bør kunne passere med bil uten at busker eller trær er til hinder. Dette gjelder også for septikk- og renovasjonsbilen, som vi hadde et par episoder med i fjor.

 

Ta med gresstrimmer, rake, hekksaks eller grensaks. Jeg tar med vellets grensaks.

 

Det blir værforbehold, så vi melder tilbake hvis det blir utsatt.

 

Vennlig hilsen

Søndre Tasken Vel v/Øystein