Til informasjon.

Det har i den siste tiden vært endringer i Helse Sør-Øst og omorganisering av blant annet AMK (Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral). Vi har derfor tatt kontakt med AMK og kontrollert hvorvidt ambulanser,  brann- og politibiler fortsatt kan åpne bommen på Søndre Tasken ved behov. Svaret er at det kan de. Utrykningskjøretøy har en GPS i bilen som automatisk åpner alle bommer som man må ringe til, dersom telefon nummeret til bommen er registrert i deres system. Vår bom har vært registrert i mange år, og er fortsatt registrert. De har også flere backup-nummer registrert som kan åpne bommen fra AMK. Dersom det sentrale GPS systemet ikke skulle fungere har vi nå som ekstra sikring også hengt opp nummeret til bommen på bommen, og registrert utrykningskjøretøyenes nødnettnummer i vårt system. Dermed kan det enkelte utrykningskjøretøy også åpne bommen fra nødnettet som de har i bilen, dersom de ikke skulle få kontakt med AMK. 

 

Mvh 

Pål Tasken

STV