Protokoll fra Årsmøtet 2021, som også i år ble gjennomført via mail, ligger under fanen Årsmøter. 
 
 
Ønsker dere alle en god sommer!
 
 
Hilsen 
Grethe Hammersborg
Styret i Søndre Tasken Vel