Gjennom høsten og vinteren må vi påregne at veien i perioder blir stengt på grunn av gravearbeid for vann og avløp. Følg med på når og hvor det graves ved å gå inn på Kurefjorden VA's hjemmesider. Vær også klar over at bommen i perioder vil stå åpen på dagtid på grunn av anleggstrafikk. 

Dersom man skal på hytta når veien er stengt, må man ved ankomst mot bommen parkere bak låven på parkeringsplassen der og gå siste stykke. Dvs på venstre side av veien når bommen er foran deg. Det vil også bli anlagt en brakkerigg der. Man skal IKKE parkere på høyre side av veien på plassen foran låvedørene.

Dette til info.

Pål Tasken,

STV