Hei.

Til info.

Vi har mottatt "Forslag til detaljreguleringsplan for Nordre Tasken Trinn 2" til 1.gangs høring. Kort fortalt ønsker grunneiere å bygge ut med 15 nye tomter i området mellom bommen til Nordre Tasken og sørover mot eksisterende hyttefelt på Nordre Tasken idag. Dette arbeidet har pågått en tid og mange av dere kjenner sikkert til det, men nå kommer altså reguleringsplan til høring. Les planen her på kommunens hjemmeside. Dersom du synes det er litt uoversiktlig... send en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., så kan jeg sende deg dokumentene direkte. Ta kontakt med kommunen direkte dersom du har innspill til planen, eller kontakt oss dersom du mener det er noe vi burde respondere på samlet. Fristen er i januar 2022.

Kommunen har gjort en rekke innspill. Et av kravene er at det etableres felles helårs avfallsanlegg. Dette er noe Movar og kommunen har jobbet med en tid, og som også vil påvirke oss, i den forstand at vi da også vil måtte bruke nytt avfallsanlegg ved innkjøringen til Nordre Tasken gård (i skogen der veien deler seg ca 200 m fra Ovenveien). Denne saken har vi fulgt i lang tid da vi tenker at det kan være en ulempe for oss, men vi har ikke fått noen henvendelse fra verken kommunen eller Movar om dette. Hvorvidt de kan pålegge oss ny helårs avfallsordning har de ikke kunnet svare på, men det ser nå altså ut som om dette vil komme.

Mvh Pål Tasken

STV