Vi minner om Årsmøte førstkommende søndag på Halmstad skole kl 13:00. Ta med utsendt innkalling, eller finn det her under "Årsmøter" over.

Vel Møtt !