Nytt rekkverk!

Til alle som går kyststien!

Nytt rekkverk er nå på plass i trappa i enden av Danseplassen. Takk til Jan Hafnor som har vært prosjektleder!