Årsmøte ekstraordinært Protokoll 2022

Innkalling ekstraordinært årsmøte 2022

Årsmøte Protokoll 2022      Styreinstruks, vedtatt årsmøtet 2022

Innkalling Årsmøte 2022    Vedlegg Forslag til Styreinstruks STV

Årsmøte Protokoll 2021

Innkalling Årsmøte 2021

Årsmøte Protokoll 2020

Innkalling Årsmøte 2020

Årsmøte Protokoll 2019

Innkalling Årsmøte 2019 

 

Fullmakt ved årsmøte