Innkalling Årsmøte 2022    Vedlegg Forslag til Styreinstruks STV

Årsmøte Protokoll 2021

Innkalling Årsmøte 2021

Årsmøte Protokoll 2020

Innkalling Årsmøte 2020

Årsmøte Protokoll 2019

Innkalling Årsmøte 2019 

 

Fullmakt ved årsmøte