VED EVENTUELLE PROBLEMER MED BOMMEN, TA KONTAKT MED:

Ola Bostadløkken : 913 39 292

Erik Tishbein: 918 36 768

 

 

Du når oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Styret i Søndre Tasken Vel etter årsmøtet 2022:

Leder: Grethe Hammersborg - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nestleder: Ola Bostadløkken - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretær: Liv Warloe Falck - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Styremedlem vei: Erik Tischbein - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kasserer: Hallfrid Nybø - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Styremedlem (vara): Torill Furulund - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Søndre Brygge (1): Stig Hermansen

Nordre Brygge (2): Tore Nordby

Tasken Familiebrygge: Kjetil Tasken

 

********* 

Korrekt postadresse til hyttefeltet er:

Din adresse - 1580 Rygge

Skal du omadressere avisen, er korrekt adresse:

Ditt navn - Kasse 2 - 1580 Rygge.

**********

Andre: 

Helgerød Vel

Kurefjorden VA