VED EVENTUELLE PROBLEMER MED BOMMEN, TA KONTAKT MED:

ØYSTEIN ANDREASSEN: 977 09 441

PÅL TASKEN: 906 31 557

 

Du når oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Styret i Søndre Tasken Vel etter årsmøtet 2019:

Leder: Pål Tasken - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nestleder: Ola Bostadløkken - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretær: Grethe Hammersborg - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Styremedlem vei: Øystein B. Andreassen - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kasserer: Petter Huseby - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Styremedlem (vara): Torill Furulund - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Søndre Brygge (1): Stig Hermansen

Nordre Brygge (2): Tore Nordby

Tasken Familiebrygge: Kjetil Tasken

 

********* 

Korrekt postadresse til hyttefeltet er:

Din adresse - 1580 Rygge

Skal du omadressere avisen, er korrekt adresse:

Ditt navn - Kasse 2 - 1580 Rygge.

**********

Andre: Helgerød Vel